top of page

Ägarlängd och historia

1954 - 1957

Yrjö Lehtinen, ögonläkare, Helsingfors

1958 - 1961

Paavo Honkajuuri, VD, generaldirektör, Helsingfors

http://www.blf.fi/artikel.php?id=1546

1962 - 1967

Anders Langenskjöld, professor i ortopedi, Helsingfors

https://www.fls.fi/Site/Data/884/Files/fls/flsh100/FLsH_1_00_Langenskiold.pdf

1968 - 1971

Martti Jaakola, VD, Helsingfors

1972

J Pietarinen, Åbo

1973 - 1974

H Keiramo, Åbo

1975 - 1977

Fredric Åman, ingenjör, Norrköping

1978 - 1980

Eiwe Andersson, Stockholm

1980 - 2021

Torbjörn Malm och Ulla Billving, Gustavsberg

Amanda beställdes hos konstruktören Gösta Kyntzell i Borgå och har nr 384 i hans ritningssamling.

 

Båten är en anpassning av ritning 378. Man kan se att djupgåendet ökats från 1,50 till 1,65. Det förefaller också som att man ökat höjden på friborden.

 

Hon har hela tiden haft namnet Amanda. Båten har i olika perioder funnits i register hos Sjöbjörnarna, NJK och Merenkävijät.

Gotland runt.jpg

Yrjö Lehtinen deltog med Amanda i Gotland runt 1955 med en blygsam placering.

Under tiden i Finland var båten inmätt enligt IOR och kappseglades en del. Segelnumret var omkring 1970 OR L 25. En del dacronsegel från Niiiniranta inmätta år 1970 finns bevarade,

Båten kom till Sverige 1975.

24-timmars.jpg

Själva har vi prövat Amanda på ett antal 24-timmarsseglingar. Hon har burit familjen med och utan husdjur längs ostkusten, runt Åland och på strövtåg i finska skärgårdshavet. Framför allt har hon varit vårt färdmedel på upptäcktsfärder i Stockholms ytterskärgård.

bottom of page